Výchovný program ŠKD je k nahliadnutiu v riaditeľni Základnej školy v Kameňanoch