Medzinárodný deň mlieka

Beseda s poľovníkom

Beseda so spisovateľmi

Fašiangový karneval

Jedlá zmena - zdravšie keksíky "cookies"

Naša obec

Posedenie pri jedličke

Pečenie medovníkov

Červené stužky

Betlehém

Európsky týždeň proti drogám

Deň vojnových veteránov - 11. november

Svetový deň sporenia

Z úcty k starším

Záložka do knihy spája školy

Európsky deň jazykov

Deň mlieka 2017

Európsky týždeň športu

Theatrum - Zvieratkovo II

Zahájenie šk. roka 2017-2018

Svetový deň mlieka - Výroba pomazánok a pečenie cesnačiek

MDD 2017 Indiánsky deň a Mobilné planetárium

31.máj - Svetový deň bez tabaku

Hudobno-vzdelávací program "La Musica"

Deň zdravia

Návšteva kníhkupectva v Revúcej

Martinko Klingáč

Veselé Vianoce

Červené stužky

Európsky deň jazykov