MDD - indiánsky deň

Svetový deň bez tabaku

Medzinárodný deň mlieka

Deň matiek

Výroba veľkonočných vajíčok

Svetový deň vody

Školská burza

Fašiangový karneval

Pečenie medovníkov

Červené stužky

Európsky týždeň proti drogám

Svetový deň mlieka

Deň vojnových veteránov

Úcta k starším

Záložka do knihy spája školy

Európsky týždeň športu

Zahájenie šk. roka 2018/2019

Záver šk. r. 2017/2018

Školský výlet

Farebný týždeň

Svetový deň bez tabaku

Medzinárodný deň mlieka

Výroba veľkonočných vajíčok

Beseda s poľovníkom

Zápis žiakov do 1. ročníka

Divadelné predstavenie "O troch grošoch"

Beseda so spisovateľmi

Fašiangový karneval

Jedlá zmena - zdravšie keksíky "cookies"

Naša obec

Posedenie pri jedličke

Pečenie medovníkov