Záver šk. r. 2017/2018

Školský výlet

Farebný týždeň

Svetový deň bez tabaku

Medzinárodný deň mlieka

Výroba veľkonočných vajíčok

Beseda s poľovníkom

Zápis žiakov do 1. ročníka

Divadelné predstavenie "O troch grošoch"

Beseda so spisovateľmi

Fašiangový karneval

Jedlá zmena - zdravšie keksíky "cookies"

Naša obec

Posedenie pri jedličke

Pečenie medovníkov

Červené stužky

Betlehém

Európsky týždeň proti drogám

Deň vojnových veteránov - 11. november

Svetový deň sporenia

Z úcty k starším

Záložka do knihy spája školy

Európsky deň jazykov

Deň mlieka 2017

Európsky týždeň športu

Theatrum - Zvieratkovo II

Zahájenie šk. roka 2017-2018

Zahájenie šk. roka 2018/2019

Európsky týždeň športu