Predseda rady školy:

Helena Halušková - zást. ped. zamestnancov

 

Členovia rady školy: 

1. Matej Ruso - deleg. zástupca za poslancov                 

2. Denisa Žigová - deleg. zástupca za poslancov

3. Magdaléna Ujpálová - zást. nepedag. zamestnancov 

4. Ladislav Farkaš - zástupca rodičov