Predseda rady školy:    Helena Halušková - zást. ped. zamestnancov

Členovia rady školy: 

 

  1. Milan Boldyš                  - deleg. zástupca zriaďovateľa                 

  2. Magdaléna Ujpálová        - zást. nepedag. zamestnancov 

  3. Viera Karárová               - zást. za výchovu a vyučovanie

  4. Mária Tamášová            - zást. rodičov