Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za šk. rok 2016-2017.doc (147,5 kB)