Vitajte na stránke našej školy

Aktuálne

 

MDD - indiánsky deň

Dňa 7.6. 2019 sa na našej škole konal Deň detí s indiánskou tematikou. Žiaci si vyrobili indiánske čelenky a pomaľovali tváre farbami. V areáli školy ich čakali súťažné stanoviská. Beh s loptou cez prekážky, triafanie sa do plechviek a kruhov, nosenie loptičiek na lyžici a prevliekanie kruhov jeden cez druhého. To bolo radosti a súťaženia a nechýbala ani sladká odmena. Deti pred každou disciplínou museli zakričať indiánsky bojový pokrik. Na budúci rok sa opäť tešíme na nové aktivity a tešíme sa na deň plný zábavy a súťaženia. 

Fotografie TU

 

Svetový deň bez tabaku

Dňa 24.5. 2019 sa na našej škole konal projektový deň zameraný na prevenciu fajčenia v súvislosti s 31.májom - Svetovým dňom bez tabaku. Žiaci si pozreli prezentáciu, kde sa dozvedeli veľa poznatkov o škodlivosti fajčenia. Potom si pozreli krátky kreslený film "Príbeh orgánov" zameraný tiež na škodlivosť fajčenia, ale aj nezdravého životného štýlu. potom si žiaci vyplnili dotazník, ktorý mal zmapovať skúsenosti našich žiakov s fajčením. Dúfame, že táto naša preventívna aktivita splnila svoj účel a odradila alebo odradí deti od fajčenia.

Fotografie TU

 

Medzinárodný deň mlieka

Tento deň sa oslavuje vždy tretí májový utorok už od roku 1957. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života. V našej škole sme si ho pripomenuli 17. mája 2019 a pripravili sme si chutnú a zdravú desiatu. Spoločne sme si nachystali pomazánky - rybaciu, vajíčkovú a syrovú, k tomu čerstvú zeleninu s mliekom.

Fotografie TU

 

Deň matiek

Deň matiek je deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu. Je oslavovaný v rôzne dni na mnohých miestach sveta, vychádza z rôznych tradícií, napr. vo Veľkej Británii (štvrtá pôsôtna nedeľa), v arabských krajinách (21. marec) a mnoho ďalších. V tento deň dávajú deti svojim mamám dary, často vlastnoručne vyrobené. Podobné sviatky po celom svete edávno v našej histórii, napr. v starovekom Grécku sa oslavoval sviatok plodnosti a matiek. Myšlienka medzinárodných a pravidelných osláv tohto sviatku vznikla v roku 1907 na počesť Amy Reeves Jarvisovej, ktorá bojovala za práva matiek. Prvykrát bol verejne oslvávený o rok neskôr. V roku 1914 vyhlásil vtedajší americký prezident Woodrow Wilson prvú oficiálnu oslavu Dňa matiek ako celonárodného sviatku, konajúci sa druhú májovú nedeľu. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich ľúbime, čo pre nás znamenajú

Fotografie TU

 

Výroba veľkonočných vajíčok

V stredu 17.4.2019 žiaci v našej základnej škole vyrábali veľkonočné vajíčka technikou dekupáž. Táto technika je nazývaná aj servítková technika, ktorou sa na predmety nanášajú lepidlom na to určeným vystrihnuté časti servítky. Táto technika je veľmi moderná a populárna, ale zďaleka nie je nová. Používali ju už v 17. storočí, keď ňou zdobili nábytok v orientálnom štýle a bola tiež koníčkom pre bohaté vrstvy. Zaujímali sa o ňu dokonca aj na francúzskom kráľovskom dvore za vlády Ľudovíta XV. Práve z francúzštiny dostala svoj názov decoupage, zo slovíčka "decouper", čo v preklade znamená vystrihovať. Pôvodne mala dekupáž trocha inú podobu ako dnes - zahŕňala vrstvenie rôznych materiálov, prevažne papiera a jej základom bol vždy nejaký príbeh. Naši žiaci boli natoľko šikovní, že im táto technika nerobila žiadny problém a krásne ozdobené vajíčka odniesli domov, aby sa s nimi pochválili a vytvorili doma ďalšie krásne diela. 

Fotografie TU

 

Svetový deň vody

Svetový deň vody bol vyhlásený v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na Konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. V našej základnej škole sme si Svetový deň vody pripomenuli dňa 22. marca 2019. Pre žiakov bola priravená prezentácia, ktorá oboznámila deti o význame vody. Vrámci tohto dôležitého dňa žiaci vyčistili a upravili školský dvor, ktorý to po zime potreboval. Na takto upravenom dvore sa nám lepšie súťažilo a zabávalo na úlohách, ktoré sme pre deti pripravili. Spojili sme príjemné s užitočným a na budúci školský rok sa tešíme opäť.

Fotografie TU

 

Školská burza

Dňa 29. marca  2019 sa v našej ZŠ konala školská burza. Všetci žiaci na túto akciu zhotovovali rôzne výrobky, ktoré boli predmetom predaja. V rámci finančnej gramotnosti si žiaci vyrobili vlastné peniaze - kameňáčiky, za ktoré si počas burzy mohli nakúpiť rôzne výrobky. Táto akcia sa žiakom veľmi páčila a už teraz sa tešíme, keď si ju na budúci školský rok zopakujeme.

Fotografie TU

 

Fašiangový karneval

Základná škola spolu s materskou školou usporiadali Fašiangový karneval, ktorý sa uskutočnil 1. marca 2019. Fašiangy sa u nás už od dávnej minulosti spájajú s veselosťou, ľudovými zábavami, karnevalmi a tancovačkami. Na úvod sa predstavili všetky masky v karnevalovom sprievode v pekne vyzdobenej sále kultúrneho domu. Boli to princezné, tanečnice, kostry, strigy, piráti, čašníci, nevesty, rôzne zvieratá, ktoré veselo tancovali a zabávali sa. O dobrú náladu sa postaral ujo Maťo. Všetky masky boli ocenené hodnotnými vecnými cenami. Ceny si deti vyberali podľa vlastného výberu. Ďakujeme všetkým maskám, rodičom a učiteľom za príjemné podujatie.

Fotografie TU

 

Naša obec

Dňa  31. januára 2019, v rámci projektového dňa, sme chceli našim žiakom priblížiť život v našej obci v minulosti. V úvode sa žiaci stručne zoznámili so vznikom a stručnou históriou obce. Starší žiaci sa oboznámili aj so susednými obcami ako Sirk a Gemerská Ves a s ich históriou.  Žiaci si pripravili erb obce Kameňany, Sirk a Gemerská Ves, ktoré boli použité na nástenku aj s krátkym historickým opisom. Cieľom tohto projektového dňa bolo priblížiť žiakom život v obci a odovzdať im pár poznatkov o ich obci. Verím, že sa nám to dnes podarilo.

Fotografie TU

 

Pečenie medovníkov

Tradíciu, ktorú zaviedla naša škola a to pečenie medovníkov, si obľúbili naši žiaci okamžite. Cez týždeň (11. - 14. 12.) deti pripravili medovníčky, ktoré potom v závere týždňa ozdobovali. Túto krásnu tradícu sprevádzala nie len príjemná atmosféra, ale aj vianočné pesničky. Deťom ozdobovanie išlo od ruky a bolo to vidno aj na ich oblečení a tváričkách, ale to patrí k týmto dňom, ktoré sú predzvesťou najkrajších dní v roku. Medovníčky sa vydarili a rovnako dobre budú aj chutiť.

Fotografie TU

 

Červené stužky

Červené stužky sú symbolom boja proti chorobe AIDS, ktorý sa každoročne pripomína 1. decembra. Počas tejto kampane sa žiaci oboznámili s danou problematikou a v skupinkách robili rôžne aktivity venované tejto téme. Deti si vyrobili vlastné stužky, ktoré si pripli na vrchný odev a nakoniec sme si vytvorili Živú červenú stužku pomocou balónov. Takouto formou sme chceli upozorniť na to, že problematika choroby AIDS je aktuálna každý deň.

Fotografie TU

 

Európsky týždeň proti drogám

Dňa 30. 11. 2018 sme si v našej škole pripomenuli Európsky týždeň proti drogám. Deti si pozreli prezentáciu o druhoch drog a ich škodlivosti. Rozprávali sa o legálnych a nelegálnych drogách a pripomenuli si aj škodlivosť alkoholu a fajčenia. V ďalšej časti deti vytvorili plagát, ktorý znázorňoval boj proti týmto škodlivým návykom a prečítali sme si rozprávku, ktorá nám vykreslila aj iný zlozvyk a to hranie automatov. Žiaci vyplnili dotazník, ktorý bol zameraný na skúsenosti s drogami, hlavne legálnymi, či už žiakmi samotnými alebo ich kamarátmi a rodičmi. Dúfame, že deti týmto dňom pochopili ich škodlivosť a ostanú tak voči nim pasívni.

Fotografie TU

 

Svetový deň mlieka

25. 9. 2018 bol Svetový deň mlieka, my v našej škole sme si ho pripomenuli o niečo neskôr. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších zložiek ľudskej výživy, preto cieľom dňa bolo, aby žiaci dostali čo najviac informácií o mlieku a jeho výrobkoch. Porozprávali sme sa o tom, aké mliečne výrobky im chutia a aké majú využitie v domácnosti. Úlohou žiakov bolo vytvoriť koláž z obalov mliečnych výrobkov a z časti skladačky zostaviť kravičku, ktorá nás zásobuje mliekom a následne aj výrobkami z neho. Deti dostali mlieko a jogurty, čo boli aj súťažné disciplíny " kŕmenie sa navzájom jogurtom so zaviazanými očami a najrýchlejšie vypitie mlieka cez slamku". Ocenená bola najlepšia koláž a najúspešnejší súťažiaci získali ceny. Deti okrem množstva informácií o mlieku získali aj rôzne darčeky za ich obdivuhodné výkony.

Fotografie TU

 

Deň vojnových veteránov

11. november 2018 je pamätný deň venovaný pamiatke vojnových veteránov. V roku 1918  11. novembra o 11-tej hodine a 11 - tej minúte bolo podpísané prímerie k ukončeniu 1. svetovej vojny. Pri tejto príležitosti  sa v rovnakom termíne a čase koná vo svete, teda aj na Slovensku, pietny akt, známy ako Deň červených makov.
Tohtoročného pietneho aktu 11.novembra 2018 sa zúčastnili učitelia a žiaci  našej ZŠ a spolu s deťmi z MŚ recitovali pri pamätniku básne. V závere žiaci zaspievali pieseň Kto za pravdu horí a pani riaditeľka Mgr. Lucia Simanová položila k pamätníku kyticu z červených makov, ktoré vyrobila pani učiteľka Mgr. Anna Molnárová.

Fotografie TU

 

Úcta k starším

V rámci mesiaca úcty k starším si naši žiaci pod vedením triednych učiteliek pripravili program pre starých rodičov. Nacvičili si predstavenie ako poďakovanie za lásku a starostlivosť starých rodičov. Vystúpenie si deti starostlivo pripravili, aby potešili všetkých, ktorí ich prišli pozrieť a povzbudiť. Vyrobili aj darčeky, ktorými boli pozdravy s básničkou a s láskou ich darovali starým otcom a starým mamám. Pripravili im nezabudnuteľný zážitok, ktorým sa odvďačili za ich vrúcnu lásku a potešili ich srdiečka.

Fotografie TU

 

Záložka do knihy spája školy

Cieľom projektu je podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh medzi českými a slovenskými školami. Deviaty ročník projektu Záložka do knihy spája školy s názvom "Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice", prieniesol našim žiakom príležitosti už po štvrtý krát vyrábať záložky pre žiakov z Čiech. Tohto roku sme mali pridelenú základnu školu v Děhylove. Je to neplnoorganizovaná škola s počtom žiakov 73. Škola má dve budovy - 1. až 3. ročník navštevujú žiaci ZŠ v obci Děhylov a 4. až 5. ročník žiaci dochádzajú do obce Dobroslavice. Okrem výroby záložiek sme v tento deň čítali povesti z učebníc vlastivedy pre 3. a 4. ročník. Žiakom sa akc ia páčila a tešia sa na záložky, ktoré im prídu od nových kamarátov z Čiech.

Fotografie   TU  

 

Európsky týždeň športu 

V prebiehajúcom týždni športu sa žiaci zoznamovali so športmi aj tými menej preferovanými a rozprávali sa koho aký šport zaujíma a venuje sa mu. Pani učiteľky žiakov motivovali k športovým aktivitám a zdravšiemu životnému štýlu. Neskôr sme sa presunuli na školský dvor, kde sme pre deti pripravili športové aktivity, kde si mohli zmerať svoje sily. S najväčším záujmom sa stretla disciplína "preťahovanie lanom", pri ktorom sa deti zabavili a zistili, kde majú svoje hranice. Triafanie loptičkou do určeného cieľa, deťom preverilo sústredenie a šikovnosť. Prenášanie vedierok s vodou do väčšieho vedra deti pobavilo a zmeralo ich rýchlosť a zručnosť. Posledná disciplína beh v krabiciach od topánok vyčarila na tvárach detí úsmev. Do tried sa deti vracali unavené, ale plné zážitkov.

Fotografie TU

 

Slávnostné zahájenie šk. r. 2018/2019

3. septembra bol pre všetkých školákov slávnostným dňom. Zahájenie školského roka 2018/2019 sa konalo na školskom dvore, kde prítomných žiakov a rodičov a pedagogických i nepedagogických zamestnancov ZŠ privítala pani riaditeľka Mgr. Lucia Simanová. V školskom roku 2018/2019 bude učiť v 1. ročníku Mgr. Janette Doubková a asistentka Bc. Eva Sováriová, v druhom ročníku bude triednou učiteľkou Mgr. Danica Bergelová, v treťom a štvrtom ročníku Mgr. Lucia Simanová a asistentka Bc. Janka Macejková, v špeciálnej triede Mgr. Anna Molnárová a žiakov 0. ročníka bude učiť Bc. Martina Rusová. Vychvávateľkou v ŠKD je Helena Halušková. Pani riaditeľka všetkým popriala veľa trpezlivosti, žiakom veľa elánu a chuti do učenia, aby dosiahli, čo najlepšie výsledky v novom školskom roku.

Fotografie TU 

 

Záver šk.r. 2017/2018

Školský rok 2017/2018 bol slávnostne ukončený v piatok 29.6.2018. Všetkým žiakom a pedagogickým zamestnancom sa prihovorila pani riaditeľka ZŠ Mgr. Lucia Simanová. Žiaci, ktorí počas školského roka dosiahli výborný prospech boli odmenení a dostali rozprávkovú knižku. Hodnotilo sa i správanie žiakov a vzorná dochádzka počas školského roka, za ktorú žiaci dostali sladkú odmenu. Žiak Dominik Žiga za vzornú dochádzku počas 5. rokov vymeškal iba 103 hodín a preto bol odmenený školskou taškou. V závere zaželala pani riaditeľka všetkým žiakom príjemný oddych a veľa pekných zážitkov z letných prázdnin.

Fotografie TU

 

Školský výlet

Dňa 26.6.2018 sme so žiakmi našej základnej školy navštívili zábavný park Liptov - Vitálišovce. V zábavnom parku nás čakalo množstvo adrenalínových atrakcií. Deti si zasúťažili a vyskúšali športovo-adrenalínové aktivity:
- bazén na aquazorbing
- bludisko životnej veľkosti
- jazda na terénnych štvorkolách
- lukostreľba
Žije tam mnoho zvieratiek, s ktorými sa deti mohli hrať alebo ich pohladiť, ale pre zlé počasie sa deti na ne len pozerali.
Deti boli spokojné, šťastné a všetci sme si domov priniesli pekné zážitky a dojmy.

Fotografie TU

 

Farebný týždeň

V týždni od 11.6. do 15.6. sme mali na našej škole už tradičný farebný týždeň. Žiaci mali vopred zverejnené pokyny, v akej farbe majú prísť ktorý deň. Pondelok bol biely, ale veľa žiakov cez víkend zabudlo, že farebný týždeň začína. Utorok bol žltý, to už prišlo viac "žltých" žiakov. Streda bola červená, a to sa už červenala celá škola. Štvrtok mal patriť zelenej, ale pokazilo nám ho počasie a pre záplavy neboli žiaci v škole. Piatok bol modrý a až 23 žiakov získalo plný počet bodov. vo farebnom týždni sa na 1.mieste umiestnila Petra Lacková (1.ročník), na 2.mieste Rebeka Lányiová (4.ročník ŠT) a na 3.mieste boli Tamara Farkašová (3.ročník) a Monika Zvarová (1.ročník).

Fotografie TU

 

Svetový deň bez tabaku

Dňa 25.5. 2018 sa na našej škole konal projektový deň zameraný na prevenciu fajčenia v súvislosti s 31.májom - Svetovým dňom bez tabaku. Žiaci si pozreli prezentáciu, kde sa dozvedeli veľa poznatkov o škodlivosti fajčenia. Potom si pozreli krátky kreslený film "Príbeh orgánov" zameraný tiež na škodlivosť fajčenia, ale aj nezdravého životného štýlu. potom si žiaci vyplnili dotazník, ktorý mal zmapovať skúsenosti našich žiakov s fajčením. Z dotazníka vyplynulo, že 77,5% žiakov si myslí, že fajčenie je droga. Väčšina žiakov má kamarátov, ktorí fajčia a až 65,3% žiakov fajčia obaja rodičia. Viac ako 30% našich žiakov už skúšalo fajčiť a niektorí už teraz fajčia pravidelne.
Dúfame, že táto naša preventívna aktivita splnila svoj účel a odradila alebo odradí deti od fajčenia.

Fotografie TU

 

Medzinárodný deň mlieka

Tento deň sa oslavuje vždy tretí májový utorok už od roku 1957. V našej škole sme si ho pripomenuli 18. mája 2018 a pripravili sme si chutnú a zdravú desiatu. Spoločne sme si nachystali pomazánky - rybaciu, vajíčkovú a syrovú, k tomu čerstvú zeleninu a  mlieko. 

Fotorgrafie TU

 

Výroba veľkonočných vajíčok 

V stredu 28. apríla 2018 žiaci  našej školy ozdobovali veľkonočné vajíčka z polystyrénu. Vajíčka sme ozdobovali technikou patchwork t.j. poťahovali sme ich stužkami rôznej farby a nakoniec ozdobili rôznymi aplikáciami, ktoré pripomínali Veľkú noc. Menšie deti vajíčka skrášlili flitrami v tvare veľkonočných vajíčok, zajačikov a motýľov. Vajíčka napichli na špajlu a pripravené aranžovali do vázy. Keďže to bolo pre nich niečo nové, veľmi ich to zaujalo a tešia sa na ďalší rok ako si ich ozdobia. Deti to na toľko očarilo, že si vajíčka chceli ozdobiť aj doma, aby ukázali, čo nové sa naučili.

Fotografie TU

 

Beseda s poľovníkom

Aprílové stretnutie s poľovníkom sa uskutočnilo 13. apríla 2018, pri príležitosti mesiaca lesov. Na naše pozvanie k nám prišiel pán Milan Mračna z Revúcej. Dozvedeli sme sa množstvo informácií o povinnostiach poľovníkov. Vieme už, že byť poľovníkom neznamená len lovenie zvierat ale aj celoročnú starostlivosť o zver a o prostredie, v ktorom táto zver žije. Pán poľovník so sebou priniesol svojho poľovníckeho psíka Hyra, ktorého si mohli deti pohladkať. Takisto so sebou priniesol ukážku poľovníckych trofejí - kožušinu z jazveca, jelenie parohy a lebku, vábničky, ktoré sa používajú pri love zvierat, ďalekohľad, knihy o prírode a zbrane. Najviac deti zaujal psík Hyro, ktorý bol veľmi priateľský. Prekvapením bolo, aj pre pani učiteľky, že srnky nežijú v čriedach, ako sa to učíme z učebníc, ale v stádach. Táto beseda bola príjemným spestrením dňa.

Fotografie TU

 

Zápis detí do 1. ročníka   

Apríl už tradične patrí k obdobiu, kedy na základných školách prebiehajú zápisy žiakov do 1. ročníka.  V našej ZŠ sa konal zápis 9. apríla 2018 a od rána naň prichádzali budúci žiaci v doprovode svojich rodičov. K zápisu boli prizvané i psychologičky z CPPPaP v Revúcej, Mgr. Hazlingerová a Mgr. Bundová, ktoré hodnotili školskú zrelosť detí. Každé dieťa bolo pri zápise obdarené zajačikom - stojanom na farbičky, aby malo milú spomienku na tento významný deň.

Fotografie TU

 

Divadelné predstavenie  "O TROCH GROŠOCH"  
V stredu 28. marca 2018 do našej obce zavítali herci z komorného divadla PORTÁL z Prešova. Predstavili nám divadelnú hru s motívom ľudovej rozprávky

"O troch grošoch". Herci celé predstavenie sprevádzali hudbou a pesničkami v sprievode gitary. Ľudová téma našich žiakov zaujala a vyčarila úsmev na ich tvárach. Tento poučný príbeh zanechal v žiakoch pozitívne pocity a príjemný kultúrny zážitok.

Fotografie TU

 

Beseda so spisovateľmi

Pri príležitosti mesiaca marec, ktorý je mesiacom knihy, sa na našej škole 15. marca 2018 uskutočnila beseda s rómskymi spisovateľmi. Spisovateľov združuje Rómsky literárny klub v Banskej Bystrici.  Svojou návštevou nás poctila naša rodáčka, pani Zlatica Rusová a spolu s ňou aj ďalší členovia klubu - Mgr. Maroš Balog, Milan Berko, Pavla Cicková, Eva Gašparová - Plešková.  Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí o ich činnosti a tvorbe, priblížili nám rómsku literatúru. Bolo to pre nás všetkých veľmi príjemné a inšpirujúce stretnutie.

Fotografie TU

 

Burza

Dňa 9. marca  2018 sa v našej ZŠ konala po prvý raz burza. Zorganizovaná bola pri príležitosti MDŽ.Všetci žiaci na túto akciu zhotovovali rôzne výrobky, ktorými chceli potešiť svoje mamičky a babičky.

V rámci finančnej gramotnosti si žiaci vyrobili vlastné peniaze - kameňáčiky, za ktoré si počas Burzy mohli nakúpiť rôzne výrobky.

Táto akcia sa žiakom veľmi páčila a už teraz sa tešíme, keď si ju na budúci školský rok zopakujeme.

Fotografie TU

 

Fašiangový karneval

Ako každý rok, aj teraz sme 16. februára 2018 usporiadali pre žiakov našej školy a deti MŠ fašiangový karneval, spojený s veselou hudbou a perfektnou náladou. Aj tento rok si deti dali záležať a spolu s rodičmi si pripravili krásne a nápadité masky. Po predstavení masiek nasledovala tanečná zábava, deti šantili a s radosťou tancovali.    
Najkrajšie masky boli odmenené peknými vecnými cenami a všetky deti dostali sladkú odmenu. Deti odchádzali domov šťastné, vytancované, s pekným zážitkom, na ktorý budú ešte dlho spomínať.

Fotografie z karnevalu  TU 

 

Jedlá zmena 

Dňa 9. februára 2018 sme našu školu prevoňali pečenými keksíkmi, ktoré sme napiekli zo zdravších surovín. V rámci projektu "Jedlá zmena", do ktorého sme boli zapojení v minulom školskom roku a venovali sme sa v ňom téme palmového oleja a spracovnaých potravín. Vieme už, že  maškrtiť môžeme aj zdravšie a nemusíme si kupovať keksíky, ktoré obsahujú rôzne prídavné látky a častokrát aj palmový olej. Odporúčame všetkým upiecť si vlastné keksíky a pochutnávať si na nich tak ako my.

Fotografie z akcie TU.

 

Naša obec

Dňa  26. januára 2018, v rámci projektového dňa, sme chceli našim žiakom priblížiť život v našej obci v minulosti. Pozvali sme si preto pani Zlaticu Rusovú, známu rómsku spisovateľku, aby nám priblížila život v obci počas jej  detstva. Na úvod besedy sa žiaci stručne zoznámili so vznikom a stručnou históriou obce. Potom už dostala slovo pani Zlatica, ktorá veľmi pútavo a zaujímavo rozprávala zážitky zo svojho detstva a života. Žiaci neskôr „ chrlili “ otázky  pre nášho hosťa. Zaujímali ich hlavne spomienky zo školských čias. Deti veľmi pozorne počúvali každé slovo a nakoniec rozprávanie ukončili zaslúženým potleskom. Pred besedou si žiaci pripravili erb obce Kameňany, ktorý teraz zdobí vstupnú chodbu školy. Cieľom tohto projektového dňa bolo priblížiť žiakom život v obci a odovzdať im pár poznatkov o ich obci. Verím, že sa nám to dnes podarilo.

Fotografie TU

 

Posedenie pri jedličke

Posledným dňom pred Vianočnými sviatkami pre naše deti bol 21. december 2017. Všetci sa na tento deň tešili a pripravovali. V každej triede bolo počuť nacvičovanie kolied, básničiek, vinšovačiek, dokonca  tí najstarší si pripravovali vianočnú scénku. V tento deň bolo v škole rušno – deti netrpezlivo očakávali Mikuláša. Konečne sa dočkali. Do triedy plnej rodičov, starých rodičov, žiakov a vyučujúcich po peknom programe vstúpil Mikuláš so svojimi pomocníkmi a plným košom dobrôt. Deťom sa rozžiarili očká. Ešte pred odchodom na prázdniny zaželala všetkým prítomným p. riaditeľka Lucia Simanová pekné a požehnané sviatky.    

Fotografie TU              

 

Pečenie medovníkov

Sladučký medovník, aj ten už tradične patrí k Vianociam. Aj na našej škole, tak ako aj po iné roky, sa v poslednom týždni pred Vianocami (13. - 15. 12.) po chodbe šírila sladká vôňa škorice a medu. Sladké medovníky sme napiekli, vyzdobili  a aj ochutnali – boli výborné.

Fotografie si môžete pozrieť TU

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba veľkonočných vajíčok

Medzinárodný deň mlieka