Vitajte na stránke našej školy

Aktuálne

Červené stužky

Červené stužky sú symbolom boja proti chorobe AIDS, ktorý sa každoročne pripomína 1. decembra. Naši žiaci sa do tejto kampane zapojili už po tretíkrát. Počas tejto kampane sa oboznámili s danou problematikou a v skupinkách robili rôzne aktivity venované tejto téme. Každý žiak si vyrobil vlastnú červenú stužku, ktorú si pripol na svoj vrchný odev a nakoniec sme všetci vytvorili Živú červenú stužku. Takouto formou sme chceli upozorniť na to, že tematika boja proti chorobe AIDS je aktuálna každý deň.

Fotografie TU

 

Bábkoherecké predstavenie Betlehém

Dňa 30. 11.2017 k nám zavítalo divadlo BABADLO z Prešova. Pre našich žiakov si pripravilo bábkoherecké predstavenie biblického príbehu o narodení Ježiša. 
Čarom predstavenia bola súhra činoherných častí – pastierov putujúcich do Betlehéma, ktorí cestou stretli Archanjela Gabriela, bábkových častí – Jozefa a Máriu, Troch kráľov, Herodesa a diabla a to celé bolo umocnené jedinečným hudobným spracovaním známych vianočných kolied – Búvaj dieťa krásne, 
Narodil sa Kristus pán, Tichá noc … Toto predstavenie bolo pre našich žiakov príjemným kultúrnym zážitkom.

Fotografie TU

 

Európsky týždeň proti drogám

Dňa 24.11.2017 sme na našej škole zorganizovali projektový deň, ktorý sa konal v rámci Európskeho týždňa proti drogám.

Žiaci si pozreli prezentáciu, kde sa dozvedeli o druhoch drog a ich škodlivosti. Rozobrali si legálne a nelegálne drogy, ale zamerali sme sa aj na energetické nápoje a ich nevhodnosť pre deti a riziká spojené s ich pitím. V ďalšej časti riešili žiaci zaujímavé úlohy, krížovku a osemsmerovku, ktoré mali overiť, čo si zapamätali a zaujímavou formou doplniť poznatky.

Koordinátorka prevencie dala žiakom vyplniť dotazník zameraný na ich skúsenosti s užívaním drog, hlavne legálnych, či už žiakmi samotnými, alebo ich kamarátmi a rodičmi. Na záver projektového dňa žiaci kreslili obrázky o škodlivosti užívania drog.

Dúfame, že aj takéto dni pomôžu žiakom odolať a povedať nie, a to nie len pri nelegálnych, ale aj pri legálnych drogách.

Fotografie z projektového dňa TU.

 

Deň vojnových veteránov

11. november 2017 je pamätný deň venovaný pamiatke vojnových veteránov. V roku 1918  11. novembra o 11-tej hodine a 11 - tej minúte bolo podpísané prímerie k ukončeniu 1. svetovej vojny. Pri tejto príležitosti  sa v rovnakom termíne a čase koná vo svete, teda aj na Slovensku, pietny akt, známy ako Deň červených makov.
Tohtoročného pietneho aktu 10.novembra 2017 sa zúčastnili učitelia a žiaci  našej ZŠ a spolu s deťmi z MŚ recitovali pri pamätniku básne. V závere žiaci zaspievali pieseň Kto za pravdu horí a pani riaditeľka Mgr. Lucia Simanová položila k pamätníku kyticu z 11. červených makov, ktoré vyrobila pani učiteľka Mgr. Anna Molnárová.

Fotografie TU.

 

Svetový deň sporenia  (3.11.2017)

Svetový deň sporenia vzišiel z iniciatívy delegátov prvého Medzinárodného kongresu sporiteľní, ktorý sa konal 27. októbra 1924 v Miláne. 
V roku 1989 ho schválilo OSN. 
Hlavným cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o význame úspor pre domácnosti a ekonomiku krajiny. Naši žiaci si pri tejto príležitosti vysvetlili význam sporenia pre život človeka a riešili rôzne úlohy s danou problematikou. Oboznámili sa s európskou menou a vyrábali si peňaženky a pokladníčky. Týmito aktivitami sme chceli prispieť k rozšíreniu poznatkov z oblasti finančnej gramotnosti žiakov našej školy.

Fotografie TU

 

Z úcty k starším

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším si žiaci našej základnej školy pripravili kultúrny program, ktorým chceli potešiť svojich starých rodičov. Vystúpenie sa konalo v piatok 27.10.2017 v priestoroch Základnej školy v Kameňanoch. Žiaci svojim programom a pripraveným malým darčekom v podobe pozdravu, chceli vyjadriť svojim blízkym lásku a úctu.

Fotografie z vystúpenia si môžete pozrieť TU.

 

Záložka do knihy spája školy       (20.10.2017)

Medzinárodný mesiac školských knižníc vyhlásil v roku 2008 James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva, pri príležitosti 10.výročia Medzinárodného dňa školských knižníc.

Cieľom projektu je podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami.

Do projektu Záložka do knihy spája školy s názvom Tajuplný svet knižných príbehov sa naša škola zapojila už tretíkrát. Za partnera sme získali základnú školu Most z Českej republiky.  

Naše záložky do knihy, ktoré sme pre svojich kamarátov pripravili si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 

Európsky deň jazykov

Dňa 13.10.2017 sme si aj v našej škole pripomenuli Európsky deň jazykov ( 26.9.)

Najprv sme si so žiakmi porozprávali o svetových jazykoch, prezreli sme si na glóbuse krajiny sveta. Žiaci 0.,1.,2.,ročníka a špeciálnej triedy dostali omaľovánky so zemepisnou tematikou. Žiaci 3. a 4. ročníka pracovali v skupinkách – vytvárali kolážové obrazy zo starých časopisov – cesta okolo sveta, a napokon zo slovníkov anglického, nemeckého a ruského jazyka vyhľadávali a vpisovali na „svoje" koláže cudzojazyčné pozdravy a výrazy. Takto si žiaci aspoň vo svojich predstavách zacestovali svetom krížom-krážom. 

Fotografie z akcie TU

 

Deň mlieka 2017

Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy, preto si ho pripomíname rôznymi aktivitami aj na našej škole.

Cieľom dnešného dňa bolo, aby žiaci získali čo najviac informácií o mlieku. Žiaci sa prostredníctvom prezentácie dozvedeli, odkiaľ mlieko pochádza a, aké výrobky sa z neho vyrábajú. Neskôr sme si z jogurtových kelímkov vyrobili poháriky s kravičkou a nechýbala ani ochutnávka rôzne ochuteného mliečka, ktoré deťom veľmi chutilo.

Fotografie TU

 

Európsky týždeň športu

Dňa 29.9.2017 sa naša škola zapojila do Európskeho týždňa športu. V tento deň sme sa zoznamovali s rôznymi športmi. Potom sme všetci spoločne išli na prechádzku do prírody v blízkosti našej obce. Do školy sme sa vrátili oddýchnutí a príjemne unavení a usmiati. 

Fotografie TU

 

Theatrum - Zvieratkovo II

Dňa 11.9.2017 do našej školy zavítalo divadlo Theatrum so svojim vystúpením  ZVIERATKOVO  II.
Klaun Poko, ježka Claire a krtko Edko si pripravili pre deti scénky plné humoru, tanca, spevu ale aj workshopy plné vedomostí a praktických zručností.  Žiakom sa toto vystúpenie veľmi páčilo. Bol to "kolotoč zábavy", ale aj škola hostenia, stolovania, zdravej výživy a etikety.

Foto TU.

 

 

Slávnostné zahájenie šk. roka 2017/2018

Dňa 4.9.2017 o 9:00 hod. riaditeľka Základnej školy v Kameňanoch slávnostným príhovorom zahájila  šk. rok 2017/2018. Privítala nových žiakov našej školy, ktorí zaplnia lavice nultého a prvého ročníka, ako aj žiakov vo vyšších ročníkoch. Všetkým žiakom, rodičom a pedagógom popriala hlavne veľa trpezlivosti, chuti učit sa nové veci a odhodlania spoločne dosahovať čo najlepšie výsledky. Teraz je to už na každom zvlášť, ako sa popasuje s výzvami, ktoré nový školský rok prinesie. 

Foto TU