Leták - Neseparujme sa! Separujme ODPAD

Leták vznikol v rámci projektu "Odpadu sa nebojíme, pekné z neho vytvoríme!" Snažili sme sa spolu so žiakmi v Kolégiu Zelenej školy vytvoriť krátky informačný materál, ktorým by sme priblížili obyvateľom obce náš názor a postoj na vznik čiernych skládok v okolí a upozornili na potrebu separovania odpadu.

Leták - Separujme odpad.pdf (1,5 MB)