Projekt: "Odpadu sa nebojíme, pekné z neho vyrobíme"

 

Ako jedna zo škôl zapojených do programu Zelená škola, sme mali možnosť zapojiť sa do grantového kola „Pomáhame vyrásť IV.“, ktoré podporilo 11 vybraných škôl pri ich aktivitách zameraných na šetrenie energiami, vodou a odpadom s priamym vplyvom na zníženie ekologickej stopy školy a jej okolia.

Náš projekt bol zameraný na vytvorenie pozitívnych návykov žiakov Základnej školy Kameňany a ich rodičov, spojených so separovaním a recyklovaním odpadu. Vytvorením informačnej kampane sme chceli upovedomiť občanov obce o dôležitosti zodpovedného prístupu k ochrane životného prostredia a poukázať na problém čiernych skládok v okolí našej obce. Prostredníctvom výrobkov z tvorivých dielní, kde sa žiaci a ich rodičia učili zmeniť „odpad“ na praktické a užitočné veci, sme chceli ukázať, že aj odpad môže byť využitý účelne a je možné ho použiť na skrášlenie prostredia. Veríme, že aj prostredníctvom tohto projektu sa nám podarilo urobiť aspoň malý krok k zmene myslenia našich žiakov ako aj ostatných zapojených ľudí a spoločne tak prispejeme  k zdravšiemu a krajšiemu životnému prostrediu nielen našej školy.

Projekt bol podporený sumou: 383,46 EUR

 

Viac informácií na:  https://www.zelenaskola.sk/node/3232  

https://www.spolusvami.sk/priroda/344-zakladna-skola-c8-kamenany

Foto z projektu si môžete pozrieť v galérii

 

Plánovaný priebeh projektu

Projekt prebiehal v termíne od 1.3.2015 – 30.6.2015 v nasledovných krokoch.

 

Marec

– zakúpenie separačných nádob, rozdelenie do tried.

Apríl

– Divadelné predstavenie žiakov na tému „Odpad náš každodenný, čo s tebou?“

- Beseda so žiakmi a rodičmi na tému odpadu v našom najbližšom okolí a jeho vplyve na

životné prostredie.

Máj

– Tvorivé dielne so žiakmi a rodičmi – „Odpadové tvorenie“ – recyklovanie použiteľného

odpadu. Žiaci s rodičmi budú vyrábať kvetináče, do ktorých následne so žiakmi vysadíme

okrasné rastliny a žiaci sa budú o ne sami starať v priestoroch školy. Na výrobu budú

použité plastové fľaše a plechovky. Z plechoviek si budú môcť vyrobiť aj rôzne úžitkové

alebo okrasné predmety, ktoré môžu poslúžiť v domácnosti.

Jún

– realizácia informačnej kampane „Odpad náš každodenný, čo s tebou?.“ v obci.