Kolégium Zelenej školy

 

ČLENOVIA KOLÉGIA  ŠK.R. 2015/2016

 

ZA ŽIAKOV:     TEREZA SAMKOVÁ /4. ROČ.

                   TIMOTEJ BALOG / 4. ROČ.

                   NATÁLIA BALOGOVÁ/ 3. ROČ.

                   ALEX BOLDYŠ/ 3. ROČ.

                   JOZEF ZVARA/ 3. ROČ.

                   DENIS ŽIGA/ 3. ROČ.

                               ERIKA KOCIUSOVÁ/ 2. ROČ.

                   MANUEL LÁNYI/ 2. ROČ.

                   TIBOR SENDREI/ 2. ROČ.

                   ĽUDOVÍT TAMÁŠ/ 2. ROČ.

                   DOMINIK ŽIGA/ 2. ROČ.

 

ZA RODIČOV:    ANDREA KRÁLOVÁ

                     MARTINA SAMKOVÁ

                   

ZA UČITEĽOV:   MGR. EVA NEMOGOVÁ/KOORDINÁTOR

               KATARÍNA MOLNÁROVÁ/ASISTENTKA KOORDINÁTORA

                               BC. MARTINA RUSOVÁ