Práca s počítačom

 

Cieľom je naučiť žiakov motorickú činnosť pri práci s myšou, základné možnosti klávesnice. Na spestrenie práce v počítačovom krúžku žiaci budú priebežne sledovať rozprávky z DVD a CD nosičov a počúvať hudbu podľa vlastného výberu.

 

Október

1-2. Oboznámenie sa s pracovným poriadkom PC triedy, s bezpečnosťou pri práci s PC

1-2. Zoznámenie sa s PC, zapínanie a vypínanie počítača. Pracovná plocha, okno

1-2. Základné HW časti. Prihlásenie a ukončenie sedenia. Ikony, panel úloh

1-2. Hlavné menu, okno – minimalizujeme, obnovujeme, zatvárame

 

November

1-2. Hlavné menu, okno – minimalizujeme, obnovujeme, zatvárame

1-2. Nácvik práce s myšou: klepnutie, ťahanie, pohyb po pracovnej ploche –   

       detský kútik

1-2. Detský kútik – Presun objektov

1-2. Práca s grafikou – paleta štetec, geomet. útvary.

Oboznámenie sa s prostredím a nástrojmi grafického editora

 

December

1-2. Práca s grafikou –dokresľovanie – vedieť nakresliť požadovaný počet

        rovnakých predmetov

1-2. Práca s textom – poznávame klávesnicu, textový editor, napísať svoje meno

        a priezvisko, prepis textu

1-2. Práca s grafikou – kreslenie – ďalšie nástroje, Mikuláš, Vianočný motív

 

Január

1-2. Práca s grafikou využiť známe a spoznať nové nástroje v gr. editore

1-2. Spoznávame klávesnicu: šípky, číselný rad, sčítavanie, kalkulačka

1-2. Práca s grafikou – kombinovať text s ilustráciou

 

 Február

1-2. Práca s internetom – webový prehliadač

1-2. Práca s internetom – etiketa práce na internete

1-2. Práca s internetom – vytvorenie a príjem e – mailu

 

 Marec

1-2. Práca s grafikou – kreslenie, kopírovanie

1-2. Práca s grafikou – rozkvitnutá lúka – nakresliť, označiť, a kopírovať

       predmety , panel nástrojov, menu, uloženie súboru      

1-2. Priama práca s textom – písmo, veľkosť, zarovnávanie

1-2. Priama práca s textom – lupa, zobrazenie stránky, riadkovanie, tlačiareň

 

Apríl

1-2. Priama práca s textom – odsek, nová strana

1-2. Priama práca s textom – vkladanie symbolov, tabulátory, orámovanie,

       podfarbenie

1-2. Word – záhlavie a päta, číslo strany, dátum a čas

 

Máj

1-2. Word – kontrola pravopisu, delenie slov, Vytvoriť dokument s informáciou

1-2. Počítačové hry

1-2. Počítačové hry

1-2. Internet - surfovanie

 

Jún

1-2. Internet - surfovanie

1-2. Vyhodnotenie činnosti za celý školský rok – pochvala, motivácia k ďalšej

       činnosti